İpek Kay

2010’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 2013’te İTÜ Mimari Tasarım Bölümü’nde mekânsal deneyimlerin bilgi edinmenin bir yolu olabileceği yaklaşımına odaklanan yüksek lisans tezini tamamladı. 2021’de İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı’nda çocukların bedensel hareketlerini ve mekânsal deneyimlerini destekleyecek yönde sayısal araçların kullanımına yönelik kuramsal ve uygulanabilir bir çerçeve geliştirdiği doktora tezini tamamladı. Kurucu ortaklarından olduğu Monnom’da çocukların duyusal deneyimlerini, sanatsal etkinliklerini ve birlikte üretimlerini desteklemeye yönelik, fiziksel ve dijital ortamları eş zamanlı kullanabildikleri ortamlar tasarlıyor, müze ve okullarda çocuklar için atölyeler düzenliyor. Bunun yanı sıra çocuk kitapları ve çeşitli yayınlar için illüstrasyonlar yapıyor.